موارد مرتبط: میز LED چوبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است