موارد مرتبط: می کاپ کره ای

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است