موارد مرتبط: نانوایی در هامبورگ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است