موارد مرتبط: نرم افزار اتوماسیون اداری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است