موارد مرتبط: پارتیشن بندی نمایشگاه ونک

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است