موارد مرتبط: پاریس وب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است