موارد مرتبط: پایانه همراه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است