موارد مرتبط: پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است