موارد مرتبط: پت شاپ جلفا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است