موارد مرتبط: پخش لوازم آرایشی، بند انداز برقی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است