موارد مرتبط: پرستار سالمند سعادت اباد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است