موارد مرتبط: پینترست موزه زمان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است