موارد مرتبط: ژنو

اردیبهشت 10
نمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی ژنو

نمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی ژنو (Vitafoods Europe) از ۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است