موارد مرتبط: کوش اداسی

فروردین 10
دستگیری مهاجران غیرقانونی در کوش‌آداسی

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 37 تبعه خارجی که قصد خروج غیرقانونی از کشور از طریق دریا در…