موارد مرتبط: گرانادا

اسفند 15
گشت و گذاری 4 دقیقه ای در شهر گرانادا

شهر گرانادا در اسپانیا شهری است که از تاریخچه‌ غنی و معماری با‌شکوهی برخوردار است.…