عنوان
  • آزمایشگاه آرژانتین

  • تشخیص طبی

توضیحات

آزمایشگاه آرژانتین

در سال 1386 تأسیس گردید. این مرکز از بدو تأسیس با هدف انجام آزمایشات خاص و نادر فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به حساسیت موجود در این آزمایشات اولین تلاش این مرکز در نیل به این اهداف ،بالا بردن کیفیت عملی و علمی در آزمایشگاه بوده است. این مرکز جهت پذیرش، انجام و گزارش دهی آزمایشات از بخش های ذیل بهره گیری می نماید:
1- بیوشیمی   2- خون شناسی(هماتولوژی)   3- هورمون شناسی   4-ایمونولوژی عمومی   5- ایمونولوژی تخصصی   6- سرولوژی   7- الکتروفورز   8- میکروب شناسی، انگل شناسی،آنالیز ادرار   10- بیولوژی مولکولی   11- مایعات بدن   12-تحقیقات (آزمایشگاه آرژانتین همکاری با بخش تحقیقات دانشگاه های شهید بهشتی ، تهران و علوم پزشکی ایران درزمینه نوآوری های جدید جهت تزهای دانشجویان را داوطلبانه انجام می دهد.)
آزمایشگاه آرژانتین موفق به انتخاب و گزینش بهترین پرسنل در ایران گردیده است. همچنین در این راستا برای انجام هر تست ،حساس ترین دستگاه ها و کیت های تشخیصی مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه مراحل کنترل کیفی داخلی و خارجی طبق قوانین مرجع سلامت در این آزمایشگاه به صورت الزام اجرا می گردد.

آدرس دقیق

میدان آرژانتین- خیابان الوند- بن بست آفرین-پلاک 1 طبقه5

تلفن

982188675111

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Tehran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است