عنوان
  • دکتر احمد احمدی پور

  • متخصص اعصاب و روان

توضیحات

دکتر احمد احمدی پور

  • اخذ مدرک پزشکی عمومی سال ٨۶
  • فارغ التحصیل رشته تخصصی اعصاب و روان (روانپزشکی) از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو انجمن علمی روانپزشکان کشور
  • عضو انجمن علمی روان درمانی کشور
  • مدرس کارگاه های "مهارت های ارتباطی" و "حل تعارضات" برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو اصلی کمیته جوانان انجمن روانپزشکان ایران
آدرس دقیق

تهران، بلوار سعادت آباد، خیابان 38، بن بست یاس، ساختمان پزشکان یاس، طبقه 4، واحد 42

تلفن

68 91 8868 و 70 94 8868

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

طهران، طهران، إيران

سایت و شبکه های اجتماعی
شاخه اصلی
استان