عنوان
 • دکتر علیرضا رضایی

 • فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

توضیحات

دکتر علیرضا رضایی

• استادیار گروه نورولوژی اطفال دانشگاه شهید بهشتی1392-1395

• معاون آموزشی بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون

• منتور بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون

• پرسپتور بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون

• رییس کمیته مرگ ومیر کودکان بیمارستان لقمان حکیم 93 تا کنون

• پزشک فوق تخصص اعصاب اطفال مرکز جامع تکامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز تراب 93 تا کنون

• پزشک فوق تخصص اعصاب اطفال بیمارستان حضرت معصومه قم 1391-1392

• استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی زابل 1389-1387

• مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی زابل 1389

• بنیانگذار بخش اطفال و رئیس بخش اطفال بیمارستان سیدالشهدا شهرستان زهک 1388- 1387

• عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه بیمارستان سید الشهداء شهرستان زهک زابل 1389-1387

• عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل1389-1388

• عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه بیمارستان امام خمینی شهرستان زابل1389-1388

• عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه شهرستان هیرمند زابل1389

• عضو کمیته مرگ ومیر نوزادان بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل1389-1388

• مسئول کمیته نورومتابولیک مرکز تحقیقات اعصاب اطفال بیمارستان مفید1390

سوابق آموزشی

• کارگاه باز آموزی نظام مراقبت مرگ ومیر کودکان 1تا 59 ماه(معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل )1389

• گارگاه احیای نوزادان دانشگاه علوم پزشکی زابل شهرستان زهک 1388

• گارگاه بررسی رشد وتکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی زابل شهرستان هیرمند 1388

• دبیر علمی سمینار تغذیه در بیماران نورومتابولیک آبان 94

سوابق علمی و پژوهشی

طرح تحقیقاتی

• بررسي ژنتيك بيماران نيمن پيك سي ايراني مركز تحقيقات اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي1390

آدرس دقیق

خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشکر خیابان کمالی - تقاطع خیابان مخصوص - رو به رو داروخانه دکتر ابراهیمی - پلاک 39 - واحد همکف

تلفن

09109873612 - 02155406074

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه
سایت و شبکه های اجتماعی
بسته
امروز بسته می باشد
 • شنبه

  4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ

 • یکشنبه

  4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ

 • دوشنبه

  4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ

 • سه شنبه

  4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ

 • چهارشنبه

  4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ

 • پنج شنبه

  بسته

 • جمعه

  بسته

 • ساعت محلی بهمن 3, 1398 5:14 ق.ظ

شاخه اصلی
استان