عنوان
  • بیمارستان مهدیه

  • زنان و زایمان

توضیحات

بیمارستان مهدیه

این مرکز در سال 62 به صورت درمانی و در سال 66 به صورت آموزشی شروع به فعالیت کرده است .سالانه حدود 4500 زایمان دراین بیمارستان صورت گرفته و از بالاترین آمار در سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و منطقه برخوردار است که این آمار بیمارستان مهدیه را به یکی از قطب های خدمات درمانی ویژه بانوان تبدیل کرده است

آدرس دقیق

تهران - میدان شوش - خیابان فداییان اسلام - کوچه شیشه گر خانه - خیابان شهید رجب نیا

تلفن

55062628 (11خط)

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Tehran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است