عنوان
  • کلینیک اسدی

  • فیزیوتراپ

توضیحات
آدرس دقیق

تهران -هفت تیر-بهار شمالی بالاتر از بیمارستان امام سجاد ناجا-پلاک 347-طبقه دوم-واحد 10

تلفن

02177684508-9

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

میدان هفت تیر، طهران، طهران، إيران

سایت و شبکه های اجتماعی
استان