دسته: سائوتومه و پرینسیپ

بهمن 26
کشورهایی که کمترین توریست ها رو دارند

کشورهایی که کمترین توریست ها رو دارند در این ۱۰ کشور کم بازدید باید خطر جنگ‌های داخلی،…

بهمن 18
شهرهای سائوتومه و پرنسیپ

شهرهای سائوتومه و پرنسیپ جمهوری دموکراتیک سائوتومه و پرنسیپ متشکل است از دو جزیرهٔ…

بهمن 18
اطلاعات عمومی سائوتومه و پرنسیپ

اطلاعات عمومی سائوتومه و پرنسیپ سائوتومه و پرنسیپ با نام کامل جمهوری دموکراتیک…

بهمن 18
اقامت سائوتومه و پرینسیپ

اقامت سائوتومه و پرینسیپ در حال حاضر کشور سائوتومه و پرینسیپ در ایران سفارت ندارد و…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است