برچسب: جاذبه های گردشگری قونیه

اسفند 24
موزه مدرسه کاراتای قونیه ترکیه

یکی از مدارس قدیمی الهیات در شهر قونیه که در سال 1251 ساخته شده بود، امروزه به موزه ای…