موارد مرتبط: بلوچستان

فروردین 26
ورود سامانه بارشی قوی به پاکستان در فروردین

کارشناسان سازمان هواشناسی پاکستان از روز یکشنبه  25 فروردین 98 درباره وضعیت هوای…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است