عنوان
  • دکتر مرتضی هداوند میرزایی

  • فوق تخصص قلب و عروق

توضیحات

سوابق تحصیلی دکتر مرتضی هداوند میرزایی: فوق تخصصی جراحی قلب و عروق از دانشگاه تهران ـ سال 1382 سوابق علمی: جراحی قلب و عروق ـ دانشکده علوم پزشکی تهران ـ از سال 1379 لغایت 1382 دوره پیوند قلب ـ پاریس (فرانسه) ـ سال 1388 کنفرانس ها سالیانه انجمن جراحان ـ سوئد ـ پرتغال ـ سوئیس ـ اتریش شرکت در کارگاههای آموزشی انجمن جراحان ـ لهستان ـ فرانسه ـ ایتالیا ـ آلمان عضو انجمن جراحان قلب ایران عضو انجمن جراحان اروپا فوق تخصص جراحی قلب و عروق از دانشگاه تهران گواهی پیوند قلب از فرانسه گواهی استنت در جراحی آئورت از دانشگاه ایتالیا سوابق کاری: مدیر گروه جراحی قلب بیمارستان کوثر شیراز ـ شیراز ـ از سال 1384 لغایت 1389 رئیس بیمارستان رازی ـ سراوان ـ از سال 1377 لغایت 1379

آدرس دقیق

مشهد - بلوار معلم - بین معلم 8 و 10 -برج آبشار - طبقه 8

تلفن

05138536516 - 05136016339

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Azadshahr، مشهد، خراسان رضوي، إيران

شاخه اصلی