عنوان
  • دکتر رضا بهادر

  • متخصص ارتوپدی و جراحی زانو

توضیحات

دکتر رضا بهادر، جراح استخوان مفاصل تعویض مفصل، ارتوکین تراپی و ازن تراپی اخرین متد غیرجراحی و موثر در ایران ، استفاده از سلوهای بنیادی بیمار در ارترور و اسیب های نخاعی و دیسک کمر ، بورد تخصصی رتبه ۵ کشوری . درمان شکستگیها

آدرس دقیق

مشهد - احمداباد، عارف ٢، ساختمان مهر، طبقه اول

تلفن

۰۵۱۳۸۴۷۲۰۱۱

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Alandasht Square، مشهد، خراسان رضوي، إيران

شاخه اصلی