عنوان
  • آزمایشگاه نور

  • پاتوبیولوژی

توضیحات

آزمایشگاه نور

زیر نظر برخی از اساتید دانشگاه تهران و به طور خصوصی اداره می گردد و دارای 180پرسنل در سه شیفت کاری است

آدرس دقیق

تهران بلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده پلاک 93

تلفن

66429871 - 021

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Tehran, Tehran Province, Iran

استان