عنوان
  • دکتر امین رازی

  • متخصص ارتوپدی و آسیب های ورزشی زانو و شانه

توضیحات

جناب آقای دکتر امین رازی متخصص ارتوپدی و دارای رتبه برتر بورد تخصصی ارتوپدی کشور در سال 1393 هستند و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند.لازم به ذکر است دکتر رازی دوره های تکمیلی آسیب های ورزشی و ارتروپلاستی زانو را در کشور های سوئیس و اتریش سپری کرده اند.

آدرس دقیق

مشهد - بیمارستان قائم، خیابان احمد اباد ، ابتدای خیابان پرستار

تلفن

05138596606

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه