توضیحات

مدرسه فارسی در تورنتو

مدرسه ی فارسی تورنتو، هفده سال قبل با انگیزه ایجاد بنیادی برای حفظ زبان وادب فارسی و تداوم فرهنگ ایرانی و انتقال آن به فرزندان عزیزمان، که به دلیل مهاجرت از وطن، دور از ارزش های نیاکان خود قرار گرفته اند، پایه گذاری شده است. برای استحکام بخشیدن بیشتر به موجودیت این مدرسه آن را به صورت یک سازمان غیر انتفاعی (charity) به ثبت کانادایی رساندیم.

هدف ما ابجاد یک  پل ارتباطی بین نوباوگان ما با وطن عزیزمان از راه آموزش زبان فارسی و تأکید بر فرهنگ غنی کشورمان است. زبان، نگاهبان هویت ملی است و وسیله ی ارتباط انسان ها با یکدیگر؛ و فارسی، زبانی است که بزرگترین شاهکارهای شعر، ادب و اخلاق را به دنیای ادبیات و جوامع بشری ارائه کرده است. جای بسی مباهات است که شخصیت هایی چون فـردوسی، سعـدی، حافـظ، خـیام، مولوی، و . . . از سرزمین ما برخاسته و هزاران اثر ارزشمند و بی همتای خود را به زبان فارسی بیان و به یادگار گذارده اند.

بنیان قوی زبان فارسی و وجود این همه افراد دانشمند و برجسته که در طول تاریخ نگهبان آن بوده اند باعث گردیده که علی رغم برخوردهای فراوان با تمدن های دیگر وزبان های متفاوت، هرگز به میزانی ویرانگر تحت تأثیر آنها قرار نگرفته و همچنان با توانایی و اصا لت بنیادی خود پابرجا مانده است. فرهنگ ما، فرهنگ ایران زمین، فرهنگی است با بیش از ۵٠٠٠ سال پیشینه، که دنیا به آن می بالد. فرهنگی است که ۲۵٠٠ سال قبل کوروش کبیر از آن برخاسته و اصول حقوق بشر را به جهان هدیه داده است. نه برده داری، نه زورگویی، نه تجاوز به حریم دیگران، نه استثمار ناتوانان و نه برتری جویی، بلکه آزادی و آزادگی را به تمامی انسان هایی که زیر پرچم ایران و در آن سرزمین پهناور و گسترده زندگی می کردند، ارمغان داده است. چقدر باعث افتخار است این فرهنگ، که تبلور آن درگوشه و کنار تاریخ کم نیست و هرزمان به نوعی چون ستاره های درخشان درآسمان تمدن بشریت نورافشانی کرده است.

شیوه های تماس و زبان پاسخگویی
  • 14168433387 +

آدرس

167 Dudley Ave, Thornhill, ON L3T 2E5, Canada

Location

167 Dudley Ave, Thornhill, ON L3T 2E5, Canada

سایت و شبکه های اجتماعی
mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید