دسته بندی اخبار: اخبار ترکیه

تیر 11
کنفرانس های ماه جولای 2019 استانبول

کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در فن‌آوری اطلاعات و کامپیوتری یک رویداد معتبر است…

    اردیبهشت 29
      اردیبهشت 23
        اردیبهشت 20